Blog o prawie w biznesie

Tag: Beneficjenci rzeczywiści spółek
17 października 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa. Celem jego powstania jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Informacje gromadzone w Rejestrze są jawne, a dotyczą beneficjentów rzeczywistych spółek czyli osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

POTRZEBUJESZ POMOCY W ZAKRESIE TEMATYKI, O KTÓREJ PISZEMY?

Umów się na spotkanie