Blog o prawie w biznesie

Kategoria: Prawo spółek
17 października 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa. Celem jego powstania jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Informacje gromadzone w Rejestrze są jawne, a dotyczą beneficjentów rzeczywistych spółek czyli osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

13 czerwca 2019

Dość powszechną praktyką wśród małżonków, którzy prowadzili działalność gospodarczą a zdecydowali się na podział majątku, były uprzednie starania o wyzbycie się majątku, a nawet przeniesienie działalności gospodarczej na inną osobę.   Za sprawą nowego wyroku Sądu Najwyższego (III CSK 146/17), takie działania małżonków będą znacząco utrudnione. Co więcej ,jak wynika z orzeczenia z dnia 4 kwietnia 2019 roku, małżonek który nie widział o zbyciu firmy lub jej części, będzie mógł żądać unieważnienia takiej umowy.

POTRZEBUJESZ POMOCY W ZAKRESIE TEMATYKI, O KTÓREJ PISZEMY?

Umów się na spotkanie