Wiemy jak dużą rolę w biznesie odgrywa prawo nieuczciwej konkurencji. Konkurencja jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój biznesu. Jednakże, czasami może ona prowadzić do powstawania na jej tle do nadużyć w postaci pasożytnictwa, kopiowania produktów, wprowadzania klientów w błąd, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, kradzieży know-how, nieuczciwej reklamy, wrogiego przejęcia pracowników oraz innych.

Powszechnie obowiązujące prawo jasno i precyzyjne określa granice działań podejmowanych przez konkurencyjne firmy, a w przypadku ich naruszenia gwarantuje możliwość podjęcia obrony naruszonych praw i interesów. Prawo konkurencji umożliwia także podejmowanie działań mających na celu zapobiegnięcie naruszeniom i nadużyciom naruszającym interesy przedsiębiorców, w szczególności w następujących przypadkach:

 • wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorcy;
 • wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług;
 • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy;
 • naśladownictwa produktów;
 • pomawiania lub nieuczciwego zachwalania;
 • utrudniania dostępu do rynku;
 • nieuczciwej i zakazanej reklamy.

Przedsiębiorcy, którego interes został naruszony przysługuje szereg roszczeń w stosunku do podmiotu naruszającego, w tym przede wszystkim roszczeń o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, odszkodowania czy też wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu sporów o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Reprezentowaliśmy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem objęte były działania nieuczciwej konkurencji w zakresie pasożytnictwa, kopiowania produktów, wprowadzania klientów w błąd, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, kradzieży know-how, nieuczciwej reklamy, wrogiego przejęcia pracowników oraz innych.

Usługi naszej kancelarii w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji obejmują w szczególności:

 • doradztwo prawne w zakresie przysługujących przedsiębiorcy roszczeń cywilnoprawnych oraz karnoprawnych w przypadkach dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji;
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów i wszelkich dokumentów w kontekście przepisów ochronie konkurencji;
 • zastępowanie klientów w sporach sądowych powstałych na tle czynów nieuczciwej konkurencji;
 • zapobieganie czynom nieuczciwej konkurencji na etapie planowania działań i strategii rynkowych;
 • ocena działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych pod kątem naruszania reguł uczciwej konkurencji.
Sebastian Spychalski
Wiceprezes Zarządu Nord Security sp. z o.o.

„We współpracy z Kancelarią KSLF cenimy sobie nie tylko doskonałą znajomość przepisów i rozumienie prawa przez Zespół Kancelarii, ale także zrozumienie biznesowego tła naszych przedsięwzięć. Kancelaria oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt zagadnień zarówno prawnych jak i podatkowych tak by osiągnąć maksymalną efektywność celów biznesowych. Od początku współpracy, która trwa już wiele lat możemy liczyć na kreatywność Zespołu Kancelarii, zaangażowanie i co najważniejsze wymierne efekty.”

Michał Strzelczyk
Dyrektor Zarządzający InterRoyal S.A.

„Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Kancelarią KSLF, wszystkim przedsiębiorcom którzy cenią sobie zaangażowanie i efektywność w obsłudze prawnej. Usługi świadczone przez KSLF mają charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby klienta, w tym specyfikę branży, na każdym etapie współpracy. Kancelarię cechuje nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, często przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi i metod. Mieliśmy okazję przekonać się o doskonałym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, elastyczności i szybkości w działaniu.”

Mariusz Onichowski
właściciel Quar Studio

„Zespół Kancelarii KSLF doskonale zna i rozumie branżę kreatywną, w której działa nasza firma. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na przedstawianie specyfiki realizowanych przez nas projektów, a efekty prac Kancelarii nie raz przeszły nasze oczekiwania i doskonale zabezpieczyły nasze interesy. Z Kancelarią współpracujemy od dłuższego czasu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno przy naszych nowych przedsięwzięciach jak i przy realizacji bieżących projektów.”

Maciej Kubuj
współwłaściciel Excellent Q

„Z Kancelarią współpracowaliśmy m.in. podczas renegocjacji Umowy dotyczącej działalności jednego z naszych salonów w galerii handlowej. Dzięki pomocy radcy prawnego Marcina Kapińskiego, udało nam się osiągnąć założone cele, mimo dużego stopnia skomplikowania sprawy. Oprócz wysokiego standardu świadczonych usług bardzo pozytywnie zaskoczyło nas duże rozeznanie w branży w której działamy, dzięki czemu byliśmy spokojni o właściwe zabezpieczenie naszych interesów, a współpraca odbywała się zawsze w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze.”

Arnold Pustkowski
pełnomocnik Actus House Deweloper

„Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę bieżącej działalności, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak również obsługi posprzedażowej zrealizowanych już obiektów. Współpracowaliśmy już wieloma kancelariami, jednak dopiero KSLF zapewniło nam to, czego oczekiwaliśmy - celowaną pomoc prawną dopasowaną do naszych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za powierzone sprawy i pełną dyspozycyjność.

Krzysztof Burdzicki
właściciel KrisTOR

„Jako przedsiębiorca zajmuje się realizowaniem inwestycji liniowych, jestem podwykonawcą największych firm budowlanych w Polsce. Kancelaria zapewnia mi kompleksową obsługę moich interesów, zarówno na etapie negocjacji umów, ich wykonania, jak również późniejszego dochodzenia należności z nich wynikających. Dzięki udanej współpracy i pełnym zaufaniu jakim darzę prawników z KSLF mam wreszcie poczucie, że moje interesy są należycie reprezentowane, a tym samym nie muszę martwić się o problem niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. ”