Naszymi Klientami są zarówno zamawiający, jak i wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, co pozwoliło nam na zebranie wszechstronnego doświadczenia w reprezentowaniu interesów naszych klientów.

Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, doradzając naszym Klientom potrafimy przedstawić im obraz sprawy zarówno oczami zamawiającego, jak i wykonawcy.

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie zamówień publicznych, co pozwala nam oferowanie zamawiającym kompleksowych usług doradczych, w tym także pełnienia funkcji pełnomocników zamawiającego. Dajemy zamawiającym możliwość prawie całkowitego outsourcingu usług związanych zamówieniami publicznymi, co pozwala na wyeliminowanie konieczności utrzymywania kosztownych działów zamówień publicznych w przedsiębiorstwach. Szczególny nacisk kładziemy na efekt synergii pomiędzy usługami prawnymi świadczonymi na najwyższym poziomie a przygotowaniem zamawiających do udzielenia zamówienia, co przekłada się na odpowiednie zabezpieczenie interesów zamawiających nie tylko na etapie samego udzielenia zamówienia, ale również jego późniejszej realizacji, dzięki możliwości efektywnego egzekwowania prawidłowo konstruowanych kontraktów.

Reprezentujemy Zamawiających, jak i Wykonawców w postępowaniach odwoławczych, w tym również przez Krajową Izbą Odwoławczą.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wziąć udział w przetargu lub chcesz poszerzyć portfel swoich klientów o jednostki publiczne, jesteśmy w stanie zaoferować Ci kompleksową usługę, w zakresie której:

  • będziemy poszukiwać zamówień publicznych, w których mógłbyś złożyć swoją ofertę,
  • przygotujemy ofertę i złożymy ją za Ciebie,
  • zadbamy o prawidłowy przebieg procesu oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej,
  • będziemy reprezentować Twoje interesy przez cały czas realizacji zamówienia.
Sebastian Spychalski
Wiceprezes Zarządu Nord Security sp. z o.o.

„We współpracy z Kancelarią KSLF cenimy sobie nie tylko doskonałą znajomość przepisów i rozumienie prawa przez Zespół Kancelarii, ale także zrozumienie biznesowego tła naszych przedsięwzięć. Kancelaria oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt zagadnień zarówno prawnych jak i podatkowych tak by osiągnąć maksymalną efektywność celów biznesowych. Od początku współpracy, która trwa już wiele lat możemy liczyć na kreatywność Zespołu Kancelarii, zaangażowanie i co najważniejsze wymierne efekty.”

Michał Strzelczyk
Dyrektor Zarządzający InterRoyal S.A.

„Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Kancelarią KSLF, wszystkim przedsiębiorcom którzy cenią sobie zaangażowanie i efektywność w obsłudze prawnej. Usługi świadczone przez KSLF mają charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby klienta, w tym specyfikę branży, na każdym etapie współpracy. Kancelarię cechuje nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, często przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi i metod. Mieliśmy okazję przekonać się o doskonałym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, elastyczności i szybkości w działaniu.”

Mariusz Onichowski
właściciel Quar Studio

„Zespół Kancelarii KSLF doskonale zna i rozumie branżę kreatywną, w której działa nasza firma. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na przedstawianie specyfiki realizowanych przez nas projektów, a efekty prac Kancelarii nie raz przeszły nasze oczekiwania i doskonale zabezpieczyły nasze interesy. Z Kancelarią współpracujemy od dłuższego czasu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno przy naszych nowych przedsięwzięciach jak i przy realizacji bieżących projektów.”

Maciej Kubuj
współwłaściciel Excellent Q

„Z Kancelarią współpracowaliśmy m.in. podczas renegocjacji Umowy dotyczącej działalności jednego z naszych salonów w galerii handlowej. Dzięki pomocy radcy prawnego Marcina Kapińskiego, udało nam się osiągnąć założone cele, mimo dużego stopnia skomplikowania sprawy. Oprócz wysokiego standardu świadczonych usług bardzo pozytywnie zaskoczyło nas duże rozeznanie w branży w której działamy, dzięki czemu byliśmy spokojni o właściwe zabezpieczenie naszych interesów, a współpraca odbywała się zawsze w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze.”

Arnold Pustkowski
pełnomocnik Actus House Deweloper

„Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę bieżącej działalności, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak również obsługi posprzedażowej zrealizowanych już obiektów. Współpracowaliśmy już wieloma kancelariami, jednak dopiero KSLF zapewniło nam to, czego oczekiwaliśmy - celowaną pomoc prawną dopasowaną do naszych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za powierzone sprawy i pełną dyspozycyjność.

Krzysztof Burdzicki
właściciel KrisTOR

„Jako przedsiębiorca zajmuje się realizowaniem inwestycji liniowych, jestem podwykonawcą największych firm budowlanych w Polsce. Kancelaria zapewnia mi kompleksową obsługę moich interesów, zarówno na etapie negocjacji umów, ich wykonania, jak również późniejszego dochodzenia należności z nich wynikających. Dzięki udanej współpracy i pełnym zaufaniu jakim darzę prawników z KSLF mam wreszcie poczucie, że moje interesy są należycie reprezentowane, a tym samym nie muszę martwić się o problem niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. ”