Wiemy jak ważna w biznesie jest płynność finansowa przedsiębiorstwa, która zależy przede wszystkim od terminowych płatności kontrahentów.

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego odzyskiwania należności. W zależności od potrzeb prowadzimy kompleksowo całe postępowanie windykacyjne w tym: monitoring wierzytelności, windykację polubowną oraz windykację sądową i komorniczą. Dokonujemy czynności począwszy od upomnień i wezwań do zapłaty, kończąc na dochodzeniu wymaganych należności w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Posiadamy doświadczenie w windykowaniu trudnych należności. Proces windykacji wierzytelności poprzedzamy odpowiednią analizą, w skutek której wybieramy najskuteczniejsze środki prawne prowadzące do szybkiego odzyskania należności naszych Klientów. Nie poszukujemy rozwiązań najłatwiejszych, tylko najskuteczniejszych dla naszych Klientów. Współpracujemy ze sprawdzonymi komornikami sądowymi oraz podmiotami zajmującymi się poszukiwaniem i ustalaniem majątku dłużników.

Skutecznie zniechęcamy wierzycieli do podejmowania środków zmierzających do utrudnienia zaspokojenia należności, w tym używamy środków prawnych, których celem jest udaremnienie czynności dłużników mających na celu ukrycie majątku. Chronimy naszych klientów przed skutkami rozporządzeń majątkiem dłużników z pokrzywdzeniem ich interesów – w tym celu m.in. inicjujemy procesy na podstawie powództwa ze skargi pauliańskiej oraz na podstawie przepisu art. 299 § 1 k.s.h.

W przypadku problemów z płatnościami od kontrahentów prowadzimy monitoring wierzytelności, windykację polubowną oraz windykację sądową i komorniczą. Celem monitoringu wierzytelności jest uzyskanie odpowiedniego poziomu dyscypliny oraz identyfikacja trudności płatniczych we wczesnym etapie ich występowania. Obejmuje on kontrolę terminowości płatności należności naszych Klientów. Usługa skierowana jest przedsiębiorstw, które mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Usługa oparta jest na rozwiązaniach pozwalających na kontakty z płatnikami na masową skalę.

W ramach windykacji polubownej podejmujemy czynności zmierzające do odzyskania należności klientów na drodze przedsądowej. Na tym etapie podejmowane są działania polegające m.in. na ustaleniu niezbędnych danych kontrahenta, nawiązaniu kontaktu mailowego, telefonicznego lub listownego, ustaleniu warunków i terminu spłaty należności oraz – w ostateczności – wystosowaniu wezwania do zapłaty, które zawierać może przekonującą argumentację prawną.

W ramach windykacji sądowej podejmowane są działania obejmujące m.in. analizę prawną wierzytelności i dokumentów, uzyskanie dokumentów rejestrowych dłużnika z CEID lub KRS, uzyskanie sądowego zabezpieczenia, przygotowanie pozwu i złożenie go do właściwego sądu, nadzór nad przebiegiem postępowania i uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi. Następnie, w ramach windykacji komorniczej, przygotowujemy wniosek egzekucyjny i czuwamy nad czynnościami podejmowanymi przez komornika.

Wykup wierzytelności.

Współpracujemy z podmiotami nabywającymi wierzytelności, w tym m.in. należności handlowe, należności z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi (w tym roboty budowlane), noty odsetkowe. Sprzedaż wierzytelności jest często bardzo dobrym rozwiązaniem, aby natychmiastowo polepszyć płynność finansową przedsiębiorstwa. Jest to również oszczędność czasu i uniknięcie problemów związanych z dochodzeniem i egzekucją należności. Po sfinalizowaniu umowy sprzedaży wierzytelności, Klient od razu otrzymuje zapłatę za sprzedaną wierzytelność. Podmioty z którymi współpracujemy nabywają wierzytelności zarówno od podmiotów gospodarczych jak i od osób prywatnych.

Sebastian Spychalski
Wiceprezes Zarządu Nord Security sp. z o.o.

„We współpracy z Kancelarią KSLF cenimy sobie nie tylko doskonałą znajomość przepisów i rozumienie prawa przez Zespół Kancelarii, ale także zrozumienie biznesowego tła naszych przedsięwzięć. Kancelaria oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt zagadnień zarówno prawnych jak i podatkowych tak by osiągnąć maksymalną efektywność celów biznesowych. Od początku współpracy, która trwa już wiele lat możemy liczyć na kreatywność Zespołu Kancelarii, zaangażowanie i co najważniejsze wymierne efekty.”

Michał Strzelczyk
Dyrektor Zarządzający InterRoyal S.A.

„Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Kancelarią KSLF, wszystkim przedsiębiorcom którzy cenią sobie zaangażowanie i efektywność w obsłudze prawnej. Usługi świadczone przez KSLF mają charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby klienta, w tym specyfikę branży, na każdym etapie współpracy. Kancelarię cechuje nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, często przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi i metod. Mieliśmy okazję przekonać się o doskonałym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, elastyczności i szybkości w działaniu.”

Mariusz Onichowski
właściciel Quar Studio

„Zespół Kancelarii KSLF doskonale zna i rozumie branżę kreatywną, w której działa nasza firma. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na przedstawianie specyfiki realizowanych przez nas projektów, a efekty prac Kancelarii nie raz przeszły nasze oczekiwania i doskonale zabezpieczyły nasze interesy. Z Kancelarią współpracujemy od dłuższego czasu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno przy naszych nowych przedsięwzięciach jak i przy realizacji bieżących projektów.”

Maciej Kubuj
współwłaściciel Excellent Q

„Z Kancelarią współpracowaliśmy m.in. podczas renegocjacji Umowy dotyczącej działalności jednego z naszych salonów w galerii handlowej. Dzięki pomocy radcy prawnego Marcina Kapińskiego, udało nam się osiągnąć założone cele, mimo dużego stopnia skomplikowania sprawy. Oprócz wysokiego standardu świadczonych usług bardzo pozytywnie zaskoczyło nas duże rozeznanie w branży w której działamy, dzięki czemu byliśmy spokojni o właściwe zabezpieczenie naszych interesów, a współpraca odbywała się zawsze w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze.”

Arnold Pustkowski
pełnomocnik Actus House Deweloper

„Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę bieżącej działalności, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak również obsługi posprzedażowej zrealizowanych już obiektów. Współpracowaliśmy już wieloma kancelariami, jednak dopiero KSLF zapewniło nam to, czego oczekiwaliśmy - celowaną pomoc prawną dopasowaną do naszych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za powierzone sprawy i pełną dyspozycyjność.

Krzysztof Burdzicki
właściciel KrisTOR

„Jako przedsiębiorca zajmuje się realizowaniem inwestycji liniowych, jestem podwykonawcą największych firm budowlanych w Polsce. Kancelaria zapewnia mi kompleksową obsługę moich interesów, zarówno na etapie negocjacji umów, ich wykonania, jak również późniejszego dochodzenia należności z nich wynikających. Dzięki udanej współpracy i pełnym zaufaniu jakim darzę prawników z KSLF mam wreszcie poczucie, że moje interesy są należycie reprezentowane, a tym samym nie muszę martwić się o problem niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. ”