Każdy kontrakt, stanowiąc źródło praw i obowiązków jego stron, może stanowić podstawę udanej współpracy lub źródło potencjalnych problemów. Naszą rolą jest zidentyfikowanie obszarów problemowych i zminimalizowanie ich ewentualnych skutków.

Wnikliwa analiza obszaru faktycznego i staranne formułowanie zobowiązań, to coś znaczenie więcej niż sama analiza prawna. Gwarantujemy kompleksowe podejście do każdego problemu, dlatego wspieramy naszych klientów w rozpoznaniu obszarów potencjalnie problemowych w realizacji ich zobowiązań. Zdiagnozowany problem pozwala na wytyczenie potencjalnych ścieżek postępowania i wybór optymalnego rozwiązania.

Nie pozostawiamy naszych klientów w fazie negocjacyjnej samym sobie, nawet jeśli negocjowany obszar potencjalnie nie ma charakteru prawnego. Wiemy, że każdy problem, jeśli pozostaje nierozwiązany na etapie negocjacji, stanie się problemem prawnym na etapie realizacji.

„ROZPOZNANIE. DIAGNOZA. ROZWIĄZANIE. NEGOCJACJE. PODPIS.”

Dobieramy optymalne sposoby zabezpieczenia roszczeń wynikających z kontraktów. Niezabezpieczona umowa może być jedynie punktem wyjścia do formułowania roszczeń i dochodzenia ich w postępowaniu sądowym, dlatego za szczególnie istotne uznajemy jej należyte zabezpieczenie, z którego nasi klienci będą mogli zaspokoić się zanim wdadzą się w spór sądowy.

Katalog zabezpieczeń jest w zasadzie nieskończony, wśród rozwiązań typowych, najczęściej spotykanych należy wskazać:

  • zastawy na prawach, w tym na udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego
  • dobrowolne poddanie się egzekucji
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
  • hipoteki umowne
  • weksle
  • poręczenia
  • cesje

Jeśli wymaga tego sytuacji naszych klientów, a w szczególności, jeśli widzimy taką potrzebę z uwagi na potencjalne ryzyka kontraktowe, stosujemy rozwiązania atypowe łącząc formy zabezpieczeń lub stosując zabezpieczenia zintegrowane pionowo.

Sebastian Spychalski
Wiceprezes Zarządu Nord Security sp. z o.o.

„We współpracy z Kancelarią KSLF cenimy sobie nie tylko doskonałą znajomość przepisów i rozumienie prawa przez Zespół Kancelarii, ale także zrozumienie biznesowego tła naszych przedsięwzięć. Kancelaria oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt zagadnień zarówno prawnych jak i podatkowych tak by osiągnąć maksymalną efektywność celów biznesowych. Od początku współpracy, która trwa już wiele lat możemy liczyć na kreatywność Zespołu Kancelarii, zaangażowanie i co najważniejsze wymierne efekty.”

Michał Strzelczyk
Dyrektor Zarządzający InterRoyal S.A.

„Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Kancelarią KSLF, wszystkim przedsiębiorcom którzy cenią sobie zaangażowanie i efektywność w obsłudze prawnej. Usługi świadczone przez KSLF mają charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby klienta, w tym specyfikę branży, na każdym etapie współpracy. Kancelarię cechuje nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, często przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi i metod. Mieliśmy okazję przekonać się o doskonałym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, elastyczności i szybkości w działaniu.”

Mariusz Onichowski
właściciel Quar Studio

„Zespół Kancelarii KSLF doskonale zna i rozumie branżę kreatywną, w której działa nasza firma. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na przedstawianie specyfiki realizowanych przez nas projektów, a efekty prac Kancelarii nie raz przeszły nasze oczekiwania i doskonale zabezpieczyły nasze interesy. Z Kancelarią współpracujemy od dłuższego czasu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno przy naszych nowych przedsięwzięciach jak i przy realizacji bieżących projektów.”

Maciej Kubuj
współwłaściciel Excellent Q

„Z Kancelarią współpracowaliśmy m.in. podczas renegocjacji Umowy dotyczącej działalności jednego z naszych salonów w galerii handlowej. Dzięki pomocy radcy prawnego Marcina Kapińskiego, udało nam się osiągnąć założone cele, mimo dużego stopnia skomplikowania sprawy. Oprócz wysokiego standardu świadczonych usług bardzo pozytywnie zaskoczyło nas duże rozeznanie w branży w której działamy, dzięki czemu byliśmy spokojni o właściwe zabezpieczenie naszych interesów, a współpraca odbywała się zawsze w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze.”

Arnold Pustkowski
pełnomocnik Actus House Deweloper

„Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę bieżącej działalności, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak również obsługi posprzedażowej zrealizowanych już obiektów. Współpracowaliśmy już wieloma kancelariami, jednak dopiero KSLF zapewniło nam to, czego oczekiwaliśmy - celowaną pomoc prawną dopasowaną do naszych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za powierzone sprawy i pełną dyspozycyjność.

Krzysztof Burdzicki
właściciel KrisTOR

„Jako przedsiębiorca zajmuje się realizowaniem inwestycji liniowych, jestem podwykonawcą największych firm budowlanych w Polsce. Kancelaria zapewnia mi kompleksową obsługę moich interesów, zarówno na etapie negocjacji umów, ich wykonania, jak również późniejszego dochodzenia należności z nich wynikających. Dzięki udanej współpracy i pełnym zaufaniu jakim darzę prawników z KSLF mam wreszcie poczucie, że moje interesy są należycie reprezentowane, a tym samym nie muszę martwić się o problem niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. ”